Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (CEiIK) – instytucja kultury województwa warmińsko-mazurskiego.

W obecnej formie CEiIK istnieje od 2002 r.[1]. Siedziba centrum znajduje się w Olsztynie przy ulicy Parkowej 1.

Cele podstawowe[edytuj | edytuj kod]

Podstawowym celem powołania i funkcjonowania CEiIK jest rozwój kultury wśród społeczności województwa. Zadaniami priorytetowymi są:

 • integrowanie społeczności lokalnych i środowisk kulturotwórczych regionu,
 • tworzenie i ochrona regionalnej indywidualności kulturalnej,
 • diagnozowanie społecznej aktywności kulturalnej.

Wybrane zadania szczegółowe[edytuj | edytuj kod]

CEiIK jest pomysłodawcą, realizatorem oraz administratorem Leksykonu Kultury Warmii i Mazur, największej w Polsce regionalnej encyklopedii kultury. Do końca 2011 roku w Leksykonie znalazło się 5000 haseł opisujących kulturę tego regionu, artystów, animatorów, instytucje, stowarzyszenia, dzieła i wydarzenia kulturalne.

CEiIK prowadzi monitoring oraz prace nad ewaluacją Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w obszarze: Dziedzictwo i Kultura. W ramach prowadzonego monitoringu obejmuje 109 instytucji kulturalnych zlokalizowanych na Warmii i Mazurach.

CEiIK jest Ośrodkiem Regionalnym Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" w województwie. W ramach tego projektu CEiIK zobligowany jest do:

 • promowanie programu "Młodzież w działaniu",
 • nawiązywanie kontaktów międzynarodowych,
 • wymiana doświadczeń,
 • dwustronna i wielostronna wymiana grup młodzieży,
 • propagowanie wolontariatu,
 • rozwój zdolności organizacyjnych i twórczych młodych ludzi,
 • edukacja i szkolenia, seminaria, staże, konferencje służące promowaniu współpracy i wymianie doświadczeń.

W 2005 r. w ramach realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przemiany w Regionie – RITA został sfinansowany Projekt Kultura Pogranicza-Partnerstwo i Współpraca Domów Kultury.

CEiIK gościło grupę 20 animatorów kultury z obwodu kaliningradzkiego. Głównymi celami wizyty było stworzenie transgranicznej sieci współpracy ośrodków kultury, prezentacja działań domów kultury na rzecz lokalnych społeczności, realizacja wspólnych projektów kulturalnych. Uwieńczeniem wizyty było seminarium nt.: "Zasady i formy działalności domów kultury w obwodzie kaliningradzkim – możliwości i perspektywy współpracy".

 • Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję,
 • Dyskusyjny Klub Filmowy „ZA”,
 • Edukacja Filmowa – COGITO i PRO ARTE
 • Program "ARCHIPELAG"
 • Program PRACOWNIE SZTUKI SPOŁECZNIE STOSOWANEJ
 • Projekty TAPE, OGNIWO
 • Gildia (2001 – 2003). Akademia Środowisk Młodzieżowych,
 • Stay or get away – Zostań albo odejdź,
 • Tu i Teraz,
 • Ekodzielep (ekologia + dzieci + lepienie w glinie),
 • Baby,
 • Inna szkoła teatralna,
 • Szkoła Aktywności Społecznej,
 • Wojewódzki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
 • Festyn Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”,
 • Latająca świetlica, Praga-Warmia,
 • Dom Tańca,
 • Warsztat Animatora Kultury – warsztaty artystyczne,
 • Sztuka jako katalizator społecznego włączania i uczenia się w kontekście międzykulturowym,
 • Teatr Węgajty – prezentacje (do 2011)
 • Schola Teatru Węgajty – prezentacje (do 2011)
 • Współrealizacja zadań artystycznych i społecznych,
 • Wizyty studyjne,
 • organizacja wystaw i galerii
 • koncerty i wieczory autorskie w ramach cyklu CEiIK Koncertowo.

Podmioty współpracujące[edytuj | edytuj kod]

Centrum współpracuje z: domami i ośrodkami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, samorządami lokalnymi, uczelniami wyższymi, domami pomocy społecznej oraz animatorami kultury.

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

 • 1950 – decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej o przekazaniu budynku Domu Młodzieżowego mieszczącego się na Jakubowie Okręgowej Radzie Związków Zawodowych, celem zorganizowania w nim Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych,
 • 1 października 1951 – rozpoczęcie działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych,
 • 1957 – przekształcenie w Wojewódzki Dom Kultury,
 • 1992 – przekształcenie w Regionalny Ośrodek Kultury,
 • 2002 – przekształcenie w obecne Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych,

Struktura Organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Od 1 stycznia 2012 roku w skład Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Ośrodek Animacji Kultury Czynnej 2. Dział Organizacji Imprez i Promocji 3. Dział Administracyjny 4. Księgowość i Kadry 5. Samodzielne stanowiska: Instruktor ds. projektów, Instruktor ds. Leksykonu Kultury Warmii i Mazur oraz archiwum

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. CEiK zostało przekształcone z Regionalnego Ośrodka Kultury na mocy uchwały Nr XIV/212/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]