Lista gazet i czasopism Olsztyna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lista gazet i czasopism Olsztyna (dot. Olsztyna lub wydawanych w Olsztynie).

Gazety polskie wydawane w Olsztynie do 1939 r.[edytuj | edytuj kod]

 • Gazeta Olsztyńska (1886-1939) (1886), (1903) (1918), (1936)
 • Nowiny Warmińskie (1891)
 • Gazeta Olsztyńska – Gość Niedzielny (1893)
 • Warmiak (1904)
 • Gazeta Olsztyńska – Gospodarz (1921), (1927)
 • Gazeta Olsztyńska – Gość Niedzielny (1921)
 • Gazeta Olsztyńska – Wiadomości Gospodarcze (1930)
 • Gazeta Olsztyńska – Rolnik (1935)
 • Gazeta Olsztyńska – Zdrowie (1935)

Gazety niemieckie wydawane w Olsztynie do 1945 r.[edytuj | edytuj kod]

 • Amtliches Kreisblatt (1901), (1903), (1923), (1925)
 • Allensteiner Volksblatt (1903), (1904), (1930)
 • Allensteiner Zeitung (1904), (1920), (1941), (1944)
 • Amtsblatt (1914)
 • Allensteiner Zeitung – Illustrierte Rundschau (1936)

Gazety niemieckojęzyczne o Olsztynie wydawane w Niemczech po 1945 r. lub w Olsztynie[edytuj | edytuj kod]

 • Allensteiner Brief (1951), 1964, 1979
 • Allensteiner Heimatbrief (1984), 2001, 2004
 • Mitteilungsblatt (od 1994,Biuletyn wydawany przez Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie)
 • Elchbote (1992)
 • Heimatbrief Landkreis Allenstein (1996)
 • Jomen – Post (1998)
 • Allensteiner Nachrichten (2004)
 • Masurische Storchenpost – Mazurska Poczta Bociania (od 1991, miesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Mazurskie, redagował Tadeusz Zygfryd Willan, później Krystyna Binek)

Polskie gazety wydawane w Olsztynie po 1945 r.[edytuj | edytuj kod]

 • Dziennik Pojezierza (1990)
 • Dziennik Pojezierza – Magazyn (1986)
 • Dziennik Północy (1990-1991 wydawany przez spółkę „Mirel”)
 • Gazeta Olsztyńska (1980, 1984, 1999)
 • Gazeta Olsztyńska – Magazyn (1980, 2001)
 • Gazeta Olsztyńska – Archipelag (1986)
 • Gazeta Olsztyńska – Dom i My (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Extra (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Gazeta Akademicka WSIiE TWP (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Gazeta Gospodarcza (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Gazeta Uniwersytecka (1999, 2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Głos Eko (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Nasza Praca (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Nasze Zdrowie (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Nie przegap (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Olsztyn dzień po dniu (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Reporter (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Gazeta Teatralna Olsztyńskiego Teatru Lalek (2005)
 • Gazeta Olsztyńska – Gazeta Teatralna (2000)
 • Gazeta Olsztyńska – Gazeta na Lato (2000, 2001)
 • Gazeta Olsztyńska – Przed niedzielą (2000)
 • Gazeta Olsztyńska – Bywalec (2003)
 • Gazeta Olsztyńska – Gazeta Sportowa (2003)
 • Gazeta Olsztyńska – Ja i Ty (2003)
 • Gazeta Olsztyńska – Automania (2004)
 • Gazeta Olsztyńska – Autorynek (2004)
 • Gazeta Wyborcza – Gazeta Warmii i Mazur (od 1992 do 2001)
 • Gazeta Wyborcza – Olsztyn (od 2001)
 • Gazeta Wyborcza – Świąteczna (2004)
 • Gazeta Wyborcza – Praca (2004)
 • Gazeta Wyborcza – Sport (2004)
 • Głos Olsztyński (od 1951 r. do 1970, przekształcony w „Gazetę Olsztyńską”)
 • Głos Olsztyński – Świat i My (1955)
 • Głos Olsztyński – Archipelag (1966) (kontynuacja dodatku Rzeczywistość)
 • Głos Olsztyński – Trybuna Młodych (od połowy lat pięćdziesiątych)
 • Głos Olsztyński – Rzeczywistość (od połowy lat pięćdziesiątych)
 • Głos Olsztyński – Głos Młodych (od połowy lat pięćdziesiątych)
 • Głos Olsztyński – Nasza Wieś (od połowy lat pięćdziesiątych)
 • Nasz Olsztyniak
 • Olsztyński Głos Ludu (1948, mutacja dziennika Polskiej Partii Robotniczej „Głos Ludu”, po utworzeniu PZPR ukazywał się jako wydanie „Trybuny Ludu” dla województwa olsztyńskiego)
 • Super Express (od 1994, 1996, mutacja olsztyńska)
 • Super Express – Weekend (1998)
 • Super Express – Olsztyniak (1998)
 • Wiadomości Mazurskie (1945, redagowane przez Ludwika Zielińskiego, ukazywały się trzy razy w tygodniu, ukazało się 36 numerów. Potem jako popołudniówka, ostatni numer ukazał się w 1947 r.)
 • Życie Olsztyńskie (mutacja „Życia Warszawy”, 1947 r., dziennik)

Polskie czasopisma i periodyki wydawane w Olsztynie po 1945 r.[edytuj | edytuj kod]

 • 5 plus x (od 1994 r.)
 • Aktualności (2004)
 • Alians. Miesięcznik Rozrywkowo-Reklamowy (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Androgyne. Pismo kulturalno-literackie (od 2000 r.)
 • Anonse. Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń
 • Anonse Warmińsko-Mazurskie (2004)
 • AS Biznes (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Auto-Giełda Warmia i Mazury (2004)
 • Auto Reklama (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Bez wierszówki (2004, miesięcznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktor naczelny Ireneusz St. Bruski)
 • Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski (2000)
 • BiB (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • BiB Informator Budowlany (2003)
 • BiB Informator Medyczny (2004)
 • Biuletyn Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (2004)
 • Biuletyn Informacyjny (olsztyńskiej „Solidarności”, od października 1980 do stycznia 1981)
 • Biuletyn Informacyjny (1981, biuletyn komitetu miejskiego PZPR)
 • Biuletyn Informacyjny (Olsztyńskie Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, 1989)
 • Biuletyn Informacyjny OSM (od 2002 r.)
 • Biuletyn Informacyjny – PRO PATRIA (2005, biuletyn Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego)
 • Biuletyn Informacyjny WUP w Olsztynie (2004)
 • Biuletyn Komitetu Strajkowego OZGraf. (1981)
 • Biuletyn Parafialny (2002, 2004)
 • Biuletyn Rady ds. Rodziny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (wydawany nieregularnie od 1999 r.)
 • Biuletyn Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego
 • Biuletyn Warmińsko-Mazurski Związek Koszykówki (2004)
 • Borussia (Borussia. Kultura-Historia-Literatura, półrocznik wydawany od czerwca 1991 r.)
 • Brzask (1957-1961, pismo przeznaczone dla młodzieży harcerskiej Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, dodatki: „W Republice Zuchów”, „Perkoz”, „Kormoran”)
 • Czcionka i Słowem (1958)
 • Dialog (2004)
 • „Debata” (od 2007) Prawicowy miesięcznik, historyczno-polityczny. (Wydawca: Bogdan Bachmura) – strona internetowa czasopisma z numerami archiwalnymi w wersji elektronicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • „Echo” (gazetka pocztowców olsztyńskich, początkowo odbijana na hektografie, potem drukowana techniką typograficzną, 1946)
 • Echo Pojezierza (od 2000 r., 2004)
 • Echo Wspomożycielki (pismo parafialne, ukazuje się od 1999 r.)
 • Ekspres Pojezierza (1999, efemeryda, tygodnik pod red. Janusza Soroki)
 • Forystyka. Prywatny Kwartalnik (pierwszy numer ukazał się w 1990 r.)
 • Gazeta Studencka (2005)
 • Gazeta Warmińska (1993-1995, tygodnik informacyjny pod redakcją Adama J. Sochy, wydawany przez Adama Kowalczyka
 • Gilotyna II (2002)
 • Głos („Głos. Pismo mieszkańców Warmii i Mazur”, od 1990, pod redakcją Zbigniewa Zemanowicza, dwutygodnik, w 1994 przekształcone w „Panoramę Warmii i Mazur”)
 • Głos Kortowa (1966)
 • Głos Rotary (od 2004, w dwóch jednakowych mutacjach językowych: polskiej i ukraińskiej, organ stowarzyszenia Rotary International – Dystrykt 2230 pod redakcją Bohdan Kurowski|Bohdana Kurowskiego)
 • Głos Ziemi (1945)
 • Indeks (1984, efemeryda, wyszło 6 numerów)
 • Informator Handlowo-Usługowo i Medyczny (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Informator Handlowy Zaopatrzeniowca (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Informator Medyczny Prywatnej Służby Zdrowia (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Informator Olsztyński „OLBIT” (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Inicjatywy (od 1987, red. przez Igora Hrywnę i Jerzego Szmita)
 • Inicjatywy Warmińskie (1989, prywatne pismo niezależnej inteligencji olsztyńskiej pod redakcją Adama J. Sochy, wydawcy: Bogdan Bachmura i Jerzy Szmit)
 • Interpelacje (1971)
 • Jaroty (od 1990, 2004)
 • Jedność. Pismo Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warmińskiej (1993-1995)
 • Jeszcze Polska (tygodnik, ukazywał się w 1995 r. pod redakcja Sławomira Fafińskiego)
 • Kajet – Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy (dwumiesięcznik, od 1994, pismo Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1)
 • Kameleon. Co? Gdzie? Kiedy? (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Kartki Mazurskie (1999, 2000, 2004)
 • Katecheza na Warmii (kwartalnik Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, ukazuje się od lutego 1996 r.)
 • Komunikaty
 • Komunikaty Międzyśrodowiskowego Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (194)
 • Komunikaty Mazursko-Warmińskie (2001)
 • Kormoran (1975, 2004) (organ Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil”, od 1967 r., początkowo jako miesięcznik, następnie dwutygodnik, dodatki: „Kormoranik”, „Kormoran Literacki”. Od 2004 dwumiesięcznik wydawany przez Spółkę Akcyjną Michalin Polska)
 • Kormoran Literacki (1976) (dodatek do „Kormorana”, przygotowywany przez Klub Młodych Pisarzy Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej)
 • Kulisy Warmii i Mazur (od 2000, tygodnik wydawany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich)
 • Kupiec. Magazyn Handlowy
 • Kurier Likuski (od 1996)
 • Kurier Ludowy (1991, efemeryda, dwutygodnik PSL pod redakcją Henryka Monkiewicza)
 • Kurier Olsztyński. Przegląd Wiadomości Miejskich (efemeryda, 1991, pod red. Ryszarda Ustyjańczuka)
 • Kwartalnik Demokratyczny (1996-1989, wydawany przez Wojewódzki komitet Stronnictwa Demokratycznego, redakcja – Waldemar Żebrowski)
 • Mazury i Warmia (1955)
 • Merkuriusz Szkolny (od 1958, ukazywał się systematycznie przez 20 lat, wydawany techniką małej poligrafii, pismo młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Olsztynie; pismo wydawane z przerwami do dziś)
 • Miłosierdzie (2004)
 • Myśliwiec Warmińsko-Mazurski (od marca 1997, kwartalnik Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego)
 • Nasz Olsztyniak (2004)
 • Nasza Dzielnica (1970, 1974)
 • Nasza Gazeta (1999, ukazał się jeden numer, pismo Miejskiego Olsztyńskiego Klubu Sportowego „Stomil”)
 • Nasza Parafia (pismo parafii św. Jakuba w Olsztynie, ukazuje się od 1994 r.)
 • Nasza Praca (1955)
 • Nasza Sztafeta (1956)
 • Nasza Wieś (1970, 1989)
 • Nasza Służba (1989, biuletyn Duszpasterstwa Harcerzy i Harcerek miasta Olsztyna)
 • Nasza Wspólnota (2005)
 • Nazaret (Pismo wspólnoty parafialnej św. Józefa w Olsztynie (ukazuje się od 1996 r.)
 • Nowe Ody (1981, pismo studentów WSP w Olsztynie)
 • Nowe Życie Olsztyna, miesięcznik, kolorowy, wydawany od 2004 r.
 • Nurty (od 1985 redagowane przez Igora Hrywnę)
 • Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii (Biuletyn Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)
 • Olsztynianka. Biuletyn Informacyjno-Reklamowy dla Pań… i nie tylko! (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Olsztyńska Gazeta Gospodarcza (2004)
 • Olsztyński Głos Ludu (1948)
 • Olsztyński Informator Kulturalny OiK (1996)
 • Olsztyński Informator Medyczny (2003)
 • Olsztyński Kurier Obywatelski (1989-1990)
 • Olsztyński Poradnik Adresowy (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Olsztyński Rotarianin (1999)
 • Olsztyński Tygodnik Ogłoszeniowy (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Olsztyński Tygodnik Telewizyjny (2004)
 • Olsztyńskie Wiadomości (1994)
 • Osiedlowe Forum (1994-1995)
 • Panorama Północy (1970, do 1981) (tygodniowy magazyn ilustrowany, powstały w 1956 z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, magazyn regionalny o zasięgu ogólnopolskim, trzeci po katowickiej „Panoramie” i krakowskim „Przekroju”)
 • Panorama Warmii i Mazur (od 1994, miesięcznik)
 • Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej (kwartalnik wydawany od lutego 1997)
 • Pomost. Głos Tajnego Robotnika Polski Walczącej i Obrony Społeczeństwa (wydawany i redagowany przez Tadeusza Koziura, ukazywało się nieregularnie w latach 1992-1994)
 • Portret (od 1995 r.)
 • Posłaniec Warmiński (1985, 2004)
 • Przegląd Turystyczny. Magazyn Informacyjny Warmii i Mazur (od 1996, dwumiesięcznik wydawany przez Polską Izbę Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski Olsztyn)
 • Przegląd Warmiński (2000, początkowo miesięcznik, następnie dwutygodnik, organ Starostwa Powiatu Olsztyńskiego)
 • Przemiany (1967)
 • Puls Regionu. Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Redemptor (miesięcznik parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka, ukazuje się od 1994 r.)
 • Region Warmińsko-Mazurski (dwutygodnik ukazujący się od 2000 r., wydawany przez Katolickie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze Diecezji Warmińskiej im. Stanisława kardynała Hozjusza, pod redakcją Zenona Złakowskiego)
 • Rezonans (1981, 1982, wznowiono w 1983, pismo NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego))
 • Rolnicze abc (Poradnik Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • Rodzina Pieczewska (pismo parafialne ukazujące się od 1997 r.)
 • Rota (1981, biuletyn Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność”
 • Sami Sobie (1989, biuletyn czytelników Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Olsztynie)
 • Serwis Informacyjny (1981, biuletyn informacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR)
 • Silva Rerum. Nauka – Informatyka – Życie Szkoły. Czasopismo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • Słowo na Warmii i Mazurach (niedzielny dodatek do „Słowa Powszechnego”, ukazywał się w latach 1952-1981, powstał z inicjatywy członka Zarządu Głównego PAX – Wojciecha Kętrzyńskiego)
 • Solidarność Olsztyńska (1981, następca „Biuletynu Informacyjnego”, wydawnictwo powielaczowe)
 • Solidarność – Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego (przez kilka miesięcy, technika powielaczowa)
 • Sport i Turystyka Warmii i Mazur (2002, 2004)
 • Spójnik (2000)
 • Spółdzielca Warmii i Mazur (1958)
 • Światło Chrystusa (pismo parafialne ukazujące się od 1994 r.)
 • Świetlica Warmijsko-Mazurska (1946, miesięcznik, nieudana próba nawiązania do „Mazura” i „Gazety Olsztyńskiej” Pieniężnego, efemeryda)
 • Towarzystwo (2004)
 • Tygodnik Pojezierza (2003-2004, redagowany przez Jerzego Pantaka)
 • Tygodnik Warmiński (2003)
 • Underground (od 1998, pismo artystyczno-literackie
 • Warmia i Mazury (1965, 1975, 1982, 1988, 2000) (od maja 1955, miesięcznik społeczno-kulturalny, od 1956 dwutygodnik, od 1958 ponownie miesięcznik, od 1982 jako dwutygodnik w zmienionej szacie graficznej, 1989 ponownie miesięcznik)
 • Warmiński Informator Niepodległościowy (1989, gazetka Polskiej Partii Niepodległościowej na Okręg Olsztyński)
 • Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne
 • Wers (1989, zapowiadany jako kwartalnik, magazyn pod redakcją Tomasza Śrutkowskiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”)
 • Wiadomości Uniwersyteckie (2004)
 • Wolny Seminarzysta (1981)
 • W Republice Zuchów (specjalny dodatek do „Brzasku”, adresowany do najmłodszych członków ZHP)
 • Z życia Dajtek (od 1996 r.)
 • Żeńcy (1981, periodyk NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” wsi warmińsko-mazurskiej, 1989)
 • Żorna (1989, biuletyn wydawany w języku ukraińskim przez Igora Hrywnę)
 • Żółta Strona (1993) (bezpłatne pismo reklamowo-ogłoszeniowe)
 • Życie Kortowa (1960)
 • Życie Olsztyńskie (1955)

Prasa zakładowa[edytuj | edytuj kod]

 • Bieżące Informacje (pismo Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie)
 • Biuletyn (miesięcznik Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, od 1997)
 • Biuletyn Informacyjny (od 1998, wydawany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej)
 • Biuletyn Informacyjny (kwartalnik Okręgowej Izby Aptekarskiej, ukazuje się od 1997)
 • Biuletyn Informacyjny Urzędu Wojewódzkiego
 • Biuletyn Lekarski (od. 1990, dwumiesięcznik samorządu lekarskiego, wydawany przez Okręgową Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską)
 • Biuletyn Pielęgniarek i Położnych (od 1992, kwartalnik, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur)
 • Bieżące Informacje (od 1990, miesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie)
 • Echa Indykpolu (od 1999, gazetka zakładowa Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich)
 • Najnowsze Wiadomości Olsztyńskiej Edukacji (dwumiesięcznik Kuratorium Oświaty i Wychowania, 1993)
 • Na trasie (od 1996, pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego)
 • Nasza Sztafeta (organ Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie, początkowo miesięcznik, potem dwutygodnik, wydawany w latach pięćdziesiątych XX w.)
 • Nasza Praca (dwutygodnika wydawany przez Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, wydawany w latach pięćdziesiątych XX w.)
 • Newsletter (gazetka informacyjna wydawana przez Olsztyński Klub Menedżera, 1995-196)
 • Olsztyński Megawat (od 1994, dwumiesięcznik Zakładu Energetycznego)
 • Olsztyńskie Wiadomości Higieniczne (od 1992, pismo Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)
 • Poradnik Bankowy. Magazyn Klientów PKO Banku Polskiego SA Regionu Warmińsko-Mazurskiego
 • Spółdzielca Warmii i Mazur (miesięcznik, pismo Związku Spółdzielni Pracy wydawany w latach pięćdziesiątych XX w.)
 • Echo Skupu (biuletyn informacyjny Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, wydawany w latach pięćdziesiątych XX w.)
 • Samopomoc Chłopska
 • Nasze Sprawy (od 1974, pismo Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Olsztynie)
 • Czcionką i Słowem (od 1971, kwartalnik wydawany przez Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego. Wydawany do jesieni 1990)

Gazetki szkolne[edytuj | edytuj kod]

 • Catholicus (pismo młodzieży Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, ukazywało się od 1999 r.)
 • Catholicus-ek (pismo Gimnazjum Katolickiego, ukazywało się od 1999 r.)
 • Cicer cum Caulle czyli Groch z Kapustą (pismo I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza)
 • Elyta. Organ (1991-1992, pismo IV LO)
 • Gazetka Szkolna (1991, pismo Zespołu Szkół Elektrycznych i Telekomunikacyjnych)
 • Kogel-Mogel (gazetka Szkoły Podstawowej nr 11 (1994)
 • Libertum (1990, biuletyn Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej II LO)
 • Merkuriusz Szkolny (od 1958, ukazywał się systematycznie przez 20 lat, wydawany techniką małej poligrafii, pismo młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Olsztynie)
 • Mury Siódemki (1996, gazetka Szkoły Podstawowej nr 7)
 • Piracik Literacki (1991-1992, gazetka Szkoły Podstawowej nr 4)
 • Przegląd Pałacowy (od 1998, miesięcznik Pałacu Młodzieży w Olsztynie)
 • Serce Warmii (pismo alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, od lat 80.)
 • Spójnik (miesięcznik V LO im Wspólnej Europy)
 • Szkolpress (1996, pisemko Szkoły Podstawowej nr 33)
 • Szubrawiec (1990, Nieregularnik Uczniów II LO w Olsztynie)
 • Teraz My? Młody i bardzo młody Olsztyn literacki (1991, pismo Zespołu Szkół Elektrycznych i Telekomunikacyjnych)
 • Toudi (1993, gazetka Szkoły Podstawowej nr 30)
 • U Maryli. Salon nie tylko literacki (wydawany nieregularnie w latach 1992-1994, pismo Zespołu Szkół Samochodowych
 • Vege / Vege II (1993-1994, pismo uczniów II LO w Olsztynie)
 • Wszechpolak. Narodowe Pismo Młodzieży (wychodziło nieregularnie w latach 1992-1994, pod redakcją Stanisława Kryścińskiego)
 • Zgaga (1992, gazetka Szkoły Podstawowej nr 7)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Achremczyk S., W. Ogrodziński (red.), 2006. Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka. Wyd. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 927 str.
 • Stanisław Piechocki, Olsztyn nie tylko magiczny. Agencja Wyd. Remix, Olsztyn 2005, 288 str.