Marynarka Wojenna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy współczesnego rodzaju polskich sił zbrojnych. Zobacz też: marynarka wojenna i Marynarka Wojenna II RP.
Marynarka Wojenna
Godło
Orzeł Marynarki Wojennej
Państwo  Polska
Siły zbrojne Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Nazwa skrócona MW
Data utworzenia 24 marca 1568 (Komisja Morska)
1918
Prefiks ORP
Bandera Naval Ensign of Poland2.svg
Proporzec Naval Jack of Poland.svg
Najwyższe dowództwa
Cywilne Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej
Wojskowe Inspektorat Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Marynarka Wojenna (MW) – jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

Historia[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Historia Marynarki Wojennej.

Początek wojenno-morskiej obecności Polski datuje się na 1463, kiedy to zaimprowizowane oddziały elbląsko-gdańskie pokonały flotę krzyżacką w bitwie na Zalewie Wiślanym. W 1561, w odpowiedzi na manifest królewski powstała zorganizowana flota kaperska, zwana także flotą strażników morza. Podjęto też wtedy budowę pierwszego polskiego okrętu – galeonuSmok”. Od 1601 zaczęto budować pierwsze zawodowe siły morskie – królewską flotę wojenną, która prowadziła działania przeciwko Rosjanom i Szwedom. Największym i zarazem ostatnim zwycięstwem okrętów królewskich było pokonanie eskadry szwedzkiej w bitwie pod Oliwą.

Krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 rozpoczęto budowę polskiej marynarki wojennej. Zamieszczony w Monitorze Polskim nr 217 z dnia 30 listopada 1918 roku podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego rozkaz stwierdzał: „Z dniem 28 listopada 1918 roku [rocznica bitwy pod Oliwą] rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.

W latach 20 XX w. trzon floty stanowiły poniemieckie trałowce i torpedowce. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej marynarze uczestniczyli w działaniach lądowych na froncie. Znaczący rozwój Marynarki Wojennej nastąpił dopiero w latach 30 XX w., kiedy do służby trafiły, zbudowane głównie za granicą, nowoczesne niszczyciele, okręty podwodne i okręty minowe (trałowce, stawiacz min) oraz wodnosamoloty rozpoznawcze.

Podczas kampanii wrześniowej w 1939 polska Obrona Wybrzeża nie miała szans nawiązania równorzędnej walki z przeważającą armią niemiecką. Dlatego tuż przed wybuchem wojny trzon polskiej floty w postaci trzech niszczycieli wysłano do Wielkiej Brytanii, gdzie stały się zaczątkiem Polskiej Marynarki Wojennej u boku aliantów zachodnich. Większość okrętów pozostających w Polsce została zatopiona, niektórym udało się przedostać do Wielkiej Brytanii, a pozostałe internowały się w Szwecji. Marynarze broniący półwyspu Helskiego poddali się jako jeden z ostatnich punktów obrony w kraju.

Od chwili zajęcia całego kraju przez wojska Niemiec i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich okręty Marynarki Wojennej stały się jedynym wolnym terytorium państwa polskiego. Dzięki nim po zajęciu kraju przez wojska dwóch agresorów Polska jako państwo istniejące de iure nie przestała egzystować de facto, zgodnie z prawem międzynarodowym okręty wojenne są bowiem uznawane za cząstkę terytorium państwa, którego noszą banderę, i nie podlegają jurysdykcji żadnego innego państwa (handlowe statki tej jurysdykcji podlegają)[1].

Odznaka specjalna

Od 1939 do 1947 roku Marynarka Wojenna funkcjonowała w ramach polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a jej skład opierał się na wydzierżawionych od Wielkiej Brytanii jednostkach, głównie niszczycielach i okrętach podwodnych. W tym czasie polskie okręty działały na Oceanie Atlantyckim oraz Morzu Śródziemnym, Północnym i Arktycznym, biorąc udział m.in. w konwojach atlantyckich i arktycznych oraz lądowaniu w Normandii.

Po II wojnie światowej do kraju powróciły jednostki pływające stanowiące własność Polski, jednak tworzona w powojennych realiach geopolitycznych Marynarka Wojenna rozwijała się w ścisłym powiązaniu ze Związkiem Radzieckim. Wszystkie istotne dla jej przyszłości decyzje podejmowane były w następstwie uzgodnień dokonywanych między Naczelnym Dowództwem WP a Naczelnym Dowództwem Armii Czerwonej[2]. Wyrazem powiązania, a nawet całkowitego uzależnienia od Moskwy organizowanej w tych warunkach Marynarki Wojennej była pierwsza obsada jej najważniejszych stanowisk. Na czele Marynarki Wojennej stanęli obywatele Związku Radzieckiego i oficerowie radzieccy kontradmirał Nikołaj Abramow – dowódca Marynarki Wojennej, kmdr Iwan Szylingowski – szef Sztabu Głównego i kmdr Józef Urbanowicz – zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw polityczno-wychowawczych. Podobnie wszystkie kierownicze stanowiska, włącznie z prokuraturą, sądem i wszechwładnym VIII Oddziałem Informacji Wojskowej, pełnili oficerowie radzieccy. Ogółem na siedem istniejących w 1945 roku etatów admiralskich tylko dwa powierzono Polakom. Byli to kmdr Jerzy Kłossowski (szef Oddziału MW przy MON) i kmdr Adam Mohuczy (zastępca szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej)[2].

Lata 50. nasycone były represjami okresu stalinowskiego. W sfingowanych procesach skazano bezpodstawnie stu pięćdziesięciu marynarzy, z czego ponad 20 zostało straconych (między innymi komandorzy Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz, czy Zbigniew Przybyszewski za udział w rzekomym spisku komandorów). W więzieniu zmarł kontradmirał Adam Mohuczy, a wielu oficerom – w tym kontradmirałowi Włodzimierzowi Steyerowi czy też kmdr. Bolesławowi Romanowskiemu i kmdr por. Franciszkowi Dąbrowskiemu – zabroniono przebywania na wybrzeżu[3].

W czasach Układu Warszawskiego Marynarka Wojenna przygotowywała się do operacji desantowej na Półwyspie Jutlandzkim, w związku z czym masowo wcielano okręty desantowe, uzupełnione o rozbudowane siły lekkie w postaci kutrów torpedowych, rakietowych oraz trałowców. Do trzonu floty zaliczały się także niszczyciele i okręty podwodne oraz samoloty myśliwskie i śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych. Kolejne generacje uzbrojenia stanowiły jednostki pływające i statki powietrzne radzieckiej lub polskiej produkcji.

Od początku ostatniej dekady XX wieku trwa restrukturyzacja Marynarki Wojennej. W związku ze zmianą doktryny obronnej niemal całkowicie wycofano środki desantowe i lekkie siły uderzeniowe oraz zlikwidowano lotnictwo uderzeniowe. Od 1992 do 1995 wybudowano 3 niedozbrojone korwety rakietowo-artyleryjskie, z których jedna, ORP „Grom”, dopiero w grudniu 2007 została wyposażona w pociski przeciwokrętowe. W latach 2000–2005 do służby wprowadzono przestarzałe już okręty podarowane przez kraje NATO fregaty rakietowe (Stany Zjednoczone) i okręty podwodne (Norwegia), które zastąpiły radzieckie jednostki tej samej generacji. Okres III Rzeczypospolitej jest okresem stopniowej degradacji Marynarki Wojennej połączonej z jej utratą możliwości bojowych i wykonywania zadań operacyjnych[4]. Marynarka Wojenna od początku lat 90. jest marginalizowana w zakresie priorytetów modernizacyjnych i finansowania, zaś środki przeznaczane na marynarkę są mniejsze niż na dużo mniej liczebne Wojska Specjalne[4]. Od czasu przyjęcia Polski do NATO do roku 2013 zlikwidowano ponad 100 okrętów bojowych i pomocniczych (62%), zaś stan osobowy Marynarki Wojennej zmniejszono o 36% do ok. 11 tys. osób.

Najważniejszymi działaniami polskiej Marynarki Wojennej po 1989 były operacje „Pustynna Burza” (1990-1991), „Iracka Wolność” (2002-2003) oraz „Aktywny Wysiłek” (2005-2006). W 2016 po raz pierwszy dowództwo okrętu MW powierzono kobiecie[5].

Podstawy prawne[edytuj | edytuj kod]

Podstawami prawnymi morskiego segmentu polskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz akty prawne niższego rzędu, w tym przede wszystkim ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 827 z późn. zm.). Zgodnie z artykułem 3 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej, zaś na podstawie art. 3 ust 4a tej samej ustawy, flotą dowodzą Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (do 2013 – Dowódca Marynarki Wojennej)[6]. Przepis ten nie narusza jednak postanowień prawa w zakresie cywilnego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sprawowanego za pośrednictwem Ministra Obrony.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

 • zapewnienie wczesnego wykrycia symptomów zagrożenia bezpieczeństwa państwa od strony morza;
 • realizacja programowych zadań szkolenia bojowego jednostek i przygotowanie sił do realizacji zadań w czasie zagrożenia i wojny;
 • utrzymanie wysokiej gotowości bojowej i mobilizacyjnej do realizacji zadań osłony operacyjnej morskiej granicy państwa i polskich obszarów morskich;
 • wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej i polskiej strefy ekonomicznej;
 • udział w ratowaniu życia w polskiej strefie ratownictwa SAR (Search and Rescue) oraz ratownictwo załóg samolotów we współdziałaniu z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej;
 • zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej istniejące obecnie na zasadach instytucji i urzędu państwowego;
 • demonstrowanie obecności morskiej w strefie zainteresowania państwa (32,8 tys. km² Wyłącznej Strefy Ekonomicznej i ponad 140 tys. km² obszaru zainteresowania Państwa);
 • udział w ochronie ekologicznej polskich obszarów morskich;
 • utrzymywanie gotowości do udziału w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych oraz uczestniczenia w programie „Partnerstwo dla pokoju”, a także współpracy bilateralnej i multilateralnej z siłami morskimi innych państw;
 • realizacja zadań polskiej morskiej racji stanu (demonstrowanie bandery, utrzymywanie więzi ze środowiskami polonijnymi).
 • odparcie uderzeń przeciwnika z kierunku morskiego;
 • zwalczanie sił przeciwnika w strefie obrony Marynarki Wojennej we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych;
 • utrzymanie panowania na morzu w przybrzeżnej strefie obrony;
 • udział w obronie przeciwdesantowej wybrzeża morskiego we współdziałaniu z wojskami lądowymi i wojskami lotniczymi – zwalczanie desantów morskich przeciwnika.
 • zapewnienie systematycznego monitoringu sytuacji morskiej w strefie obrony i rejonach przyległych, samodzielnie i we współdziałaniu z siłami morskimi nadbałtyckich państw NATO;
 • zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na liniach komunikacji morskiej przechodzących wzdłuż strefy obrony Marynarki Wojennej;
 • utrzymywanie ciągłości funkcjonowania systemu ratownictwa morskiego w polskiej strefie odpowiedzialności SAR, zgodnie z normami międzynarodowymi i NATO;
 • utrzymanie w gotowości sił i środków zdolnych do natychmiastowego reagowania w sytuacjach incydentalnych na morzu lub przeciwdziałania nagle powstałym zagrożeniom w strefie obrony, do czasu rozwinięcia sił Sojuszu;
 • wydzielenie określonego składu sił okrętowych i lotnictwa morskiego do wielonarodowego zgrupowania morskich sił reagowania Sojuszu.

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Geographylogo.svg
Legenda
Porty wojenne:
Green pog.svg podległe 3. FO: Gdynia, Hel
Red pog.svg podległe 8. FOW: Kołobrzeg, Świnoujście

Dowództwo[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Dowództwo Marynarki Wojennej.

Z dniem 1 stycznia 2014 na podstawie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 852) dowództwo uległo likwidacji, a jego zadania przejęło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Marynarką Wojenną dowodził Dowódca Marynarki Wojennej, który wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa Marynarki Wojennej.

 • Dowódca Marynarki Wojennej – wakat
 • Szef Sztabu – zastępca dowódcy – wakat
 • Szef Szkolenia – wakat

Uzbrojenie i wyposażenie[edytuj | edytuj kod]

Okręt jest to jednostka pływająca należąca do Marynarki Wojennej, nosząca należną jej banderę Marynarki Wojennej, dowodzona przez oficera Marynarki Wojennej wpisanego na listę oficerów, posiadająca załogę podlegającą dyscyplinie wojskowej[7].

Okręty Marynarki Wojennej podlegają wyłącznie władzom Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają immunitet[7]. Poza wyjątkami wskazanymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską przepisach prawa międzynarodowego organy obcego państwa nie mogą wykonywać w stosunku do okrętów aktów władczych ani ingerować w ich życie wewnętrzne. Wszelkie próby ingerencji stosunku do okrętów powinny być zdecydowanie odparte, a w razie zagrożenia życia załogi, bądź siłowego naruszenia immunitetu przysługującego okrętowi należy postępować zgodnie z zasadami użycia siły (ang. „Rules Of Engagement”) oraz przepisami prawa międzynarodowego[7]. Wyjątek stanowi udział w składzie sił sojuszniczych, w stosunku do których obowiązują dokumenty sojusznicze, pod warunkiem, że nie są sprzeczne z przepisami narodowymi. Na obcych wodach wewnętrznych, morzach terytorialnych i w strefach ekonomicznych oraz w portach zagranicznych jednostki pływające MW zobowiązane są do przestrzegania przepisów lokalnych państwa nadbrzeżnego.

Nazwa Numer Typ Zdjęcie W służbie od Uwagi
Fregaty
ORP Gen. K. Pułaski[8] 272 Oliver Hazard Perry OPR Gen K Pułaski.JPG 2000 Przejęty od US Navy, zwodowany w 1979.
ORP Gen. T. Kościuszko[8] 273 Oliver Hazard Perry ORP Gen. T. Kościuszko.JPG 2002 Przejęty od US Navy, zwodowany w 1978.
Korwety
ORP Kaszub[9] 240 proj. 620 ORP Kaszub Gdynia.jpg 1987
Okręty patrolowe
ORP Ślązak (2015)[10] 241 proj. 621M ORP Ślązak 2015-1.jpg 2019 Budowany pierwotnie jako korweta wielozadaniowa.
Małe okręty rakietowe
ORP Orkan[11] 421 Orkan ORP Orkan 2012 2 maja Oksywie.JPG 1992
ORP Piorun[11] 422 Orkan ORP Piorun.JPG 1994
ORP Grom[11] 423 Orkan ORP Grom (korweta) 2.JPG 1995
Okręty podwodne
ORP Orzeł 291 proj. 877 Paltus (NATO: Kilo) ORP Orzeł foto 3.JPG 1986
ORP Bielik 296 207 (Kobben) ORP Bielik.jpg 2003 Przekazany przez Sjøforsvaret, zwodowany 27.01.1967 r.
ORP Sęp 295 207 (Kobben) Ćwiczenia 3 Flotylli Okrętów (06).jpg 2002 Przekazany przez Sjøforsvaret, zwodowany 24.03.1966 r.
Niszczyciele min
ORP Kormoran (2015) 601 proj. 258 (Kormoran II) Próby morskie ORP „Kormoran”.jpg 2017
ORP Flaming 621 proj. 206FM (Mewa) ORP Flaming 4890.JPG 1966
ORP Czajka 624 proj. 206FM (Mewa) 624 ORP Czajka (8643095409).jpg 1967
Trałowce
ORP Gopło 630 proj. 207DM (Gopło) Tralowce bazowe projektu 207.JPG 1982
ORP Gardno, Bukowo, Dąbie, Jamno, Mielno, Wicko,
Resko, Sarbsko, Necko, Nakło, Drużno, Hańcza
631–642 projektu 207P (Gardno) ORP Resko.JPG 1984-1991
ORP Mamry, Wigry, Śniardwy, Wdzydze 643–646 proj. 207M (Mamry) ORP Wdzydze.JPG 1992-1994
Okręty transportowo-minowe
ORP Lublin 821 proj. 767 (Lublin) ORP Lublin i Świnoujście.jpg 1989
ORP Gniezno 822 proj. 767 (Lublin) Polish Lublin Class Medium Landing Ship Type 767 1 (dark1).jpg 1990
ORP Kraków 823 proj. 767 (Lublin) ORP Kraków i Świnoujście.jpg 1990
ORP Poznań 824 proj. 767 (Lublin) ORP Poznań DN-SD-05-02984.JPEG 1991
ORP Toruń 825 proj. 767 (Lublin) ORP Torun kz1.jpg 1991
Okręty dowodzenia
ORP Kontradmirał Xawery Czernicki 511 proj. 890 ORP Kontradmirał Xawery Czernicki (1).jpg 2001 Zwodowany w 1991 jako pływająca stacja demagnetyzacyjna.

W latach 2001-2008 okręt wsparcia logistycznego.

Zbiornikowce
ORP Bałtyk Z-1 proj. ZP-1200 ORP Bałtyk.JPG 1991
Okręty rozpoznania radioelektronicznego
ORP Nawigator 262 proj. 863 (Nawigator) ORP Nawigator Gdynia.jpg 1975
ORP Hydrograf 263 proj. 863 (Nawigator) ORP Hydrograf.JPG 1976
Okręty ratownicze
ORP Piast 281 proj. 570 (Piast) ORP Piast DN-SC-94-00863.JPEG 1974
ORP Lech 282 proj. 570 (Piast) ORP Lech 5612.JPG 1974
ORP Zbyszko R-14 proj. 5002 (Zbyszko) ORP Zbyszko.jpg 1991
ORP Maćko R-15 proj. 5002 (Zbyszko) ORP Macko PICT0083.jpg 1992
Okręty hydrograficzne
ORP Heweliusz 265 proj. 874 (Heweliusz) ORP Heweliusz.JPG 1982
ORP Arctowski 266 proj. 874 (Heweliusz) ORP Arctowski.JPG 1982
Okręty szkolne
ORP Iskra 253 barkentyna proj. B79/II Widok prawej burty2 ORP Iskra.JPG 1982
ORP Wodnik 251 proj. 888 (Wodnik) ORP Wodnik (projektu 888).jpg 1976
Okręty-muzeum
ORP Błyskawica H34 Grom ORP Blyskawica 01.JPG 1937 W służbie liniowej do 1975, okręt-muzeum od 1976.
Typ Pochodzenie Liczba Numery maszyn Zdjęcie W służbie od Przeznaczenie Uwagi
Samoloty
M28B 1E Bryza  Polska 2 0404
0405
PZL M28 Bryza (3).jpg 2001(1988)
2001(1988)[12]
samolot monitoringu ekologicznego Pierwotnie samoloty o numerach 0404 i 0405 wykorzystywane były jako samoloty transportowe (M-28B Bryza-1TD). W 2001 zostały zmodernizowane do wersji monitoringu ekologicznego (M-28B Bryza-1E)[13].
M28B 1R Bryza  Polska 7 1022
1008
1017
1006
1114
1115
1116
Bryza-1R.JPG 1994
1999
1999
2000
2000
2000
2000[12]
samolot rozpoznawczo-patrolowy Pierwszy samolot o numerze 1022 wszedł do służby w 1994[14].
M28B 1RM Bryza Bis  Polska 1 0810 PZL M28 Bryza (5).jpg 2008(1999) samolot rozpoznawczo-patrolowy Pierwotnie samolot o numerze 0810 wykorzystywany był w wersji M-28B Bryza-1R. W 2008 samolot został zmodernizowany do wersji M-28B Bryza-1RM bis[14].
An-28TD Bryza
M28B Bryza
 Polska 4 1117
1118
0723
1003
M28B.jpg 2001
2002
2012
2012
samolot transportowy Samoloty o numerach 1117 i 1118 weszły do służby odpowiednio w 2001 i 2002, a samoloty o numerach 1003 i 0723 w 2012[15].
Śmigłowce
Kaman SH-2G Super Seasprite  Stany Zjednoczone 4 3543, 3544, 3545, 3546 Kaman Seasprite.jpg 2002, 2003 śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych Wyprodukowane w latach 1992–1993, przejęte od USA wraz z fregatami typu Oliver Hazard Perry w 2002 i 2003[16].
Mi-2D

Mi-2R

 ZSRR
 Polska
4 5245
5348
5830
5828[17]
Mi-2 lotnictwa morskiego.jpg ?(1977)
2010(1978)
2010(1978)
2010(1978)
śmigłowiec szkoleniowy i transportowo-łącznikowy Najdłużej w MW ekspoloatowany jest śmigłowiec z numerem 5245. Trzy pozostałe przejęte od SP w 2010[18]
Mi-14PŁ  ZSRR 8 1001, 1003, 1004, 1005,
1007, 1008, 1010, 1011
Mi-14 0083.JPG 1981[19] śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych W służbie od 1981. W 2018 rozpoczęto procedurę wydłużenia resursów dla wszystkich maszyn[20].
Mi-14PŁ/R  ZSRR 2 1009, 1012 Mil Mi-14 (7790860612).jpg 2011(1981)[19] śmigłowiec poszukiwawczo- ratowniczy Śmiglowce Mi-14PŁ przebudowane do wersji ratowniczej[21]
AW101  Wielka Brytania
 Włochy
0/4 Italy - Navy EHI EH-101 (cropped).jpg dostawy do końca 2022 śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych/poszukiwawczo- ratowniczy Zakupione w 2019 roku[22]
W-3WARM Anakonda  Polska 8 0209
0304
0505
0506
0511
0813
0815
0906
W-3WARM Anakonda.jpg 1989
1989
1992
1992
1993
1998
1998
2002
śmigłowiec poszukiwawczo- ratowniczy Wszystkie maszyny W-3 zostały zunifikowane do jednego standardu W-3 WA/WARM Anakonda[23]
Nazwa Pochodzenie Liczba Zdjęcie Uwagi Przypisy
wóz dowodzenia Łowcza-3 KN  Polska August 15, 2013 military parade in Warsaw DSC 2513.JPG wóz dowodzenia dowódcy dywizjonu [24]
stacja radiolokacyjna NUR-22-N (3D)  Polska MSPO 2011 Kielce IMGP7492.jpg radiolokacyjna stacja wstępnego poszukiwania [24]
wozy dowodzenia i kierowania ogniem WD-95  Polska wozy dowodzenia systemu Blenda [24]
armata przeciwlotnicza S-60MB  ZSRR
 Polska
24 S-60-57mm-hatzerim-1.jpg [24][25]
armata przeciwlotnicza ZU-23-2  ZSRR
 Polska
Obchody 90. rocznicy odrodzenia SG WP - pokaz sprzętu (06).jpg [26]
zestawy REGA-4  Polska [24]
PPZR Grom  Polska PZR-Grom-01.jpg [24]
Struktura Liczba Typ pocisku Zdjęcie Uwagi
Dwa dywizjony ogniowe 12 samobieżnych wyrzutni pocisków MLV (Mobile Launch Vehicle). Każda z czterema kontenerami rakiet NSM[27][28] przeciwokrętowy pocisk manewrujący NSM Jelcz P662D43 z wyrzutnia.JPG Ograniczona możliwość zwalczania celów lądowych

Symbole i insygnia[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Lista flag Polski.

Każda jednostka pływająca, wchodząca w skład Marynarki Wojennej, nosi należną jej banderę wojenną. Bandera wojenna przysługuje jednostce pływającej od daty wcielenia w skład Marynarki Wojennej do daty skreślenia z jej składu. Bandera wojenna symbolizuje tradycje marynarki wojennej, męstwo, honor oraz gotowość załogi okrętu do obrony Ojczyzny i jej praw na morzu. Bandera wojenna podniesiona na jednostce pływającej jest znakiem przynależności tej jednostki do Marynarki Wojennej. W żadnym wypadku nie wolno opuścić bandery przed przeciwnikiem[7]. Jeśli w czasie walki bandera zostanie zestrzelona lub zniszczona, natychmiast podnosi się następną. Okręt podwodny nie nosi bandery w położeniu podwodnym. Bandery i proporce podnoszone są na jednostkach pływających zgodnie z ceremoniałem morskim. Podobną rolę do bander pełnią w dowództwach, jednostkach wojskowych i na lotniskach flagi marynarki wojennej oraz lotnisk i lądowisk.

Flagi i proporce funkcyjne podnosi się na okrętach i pomocniczych jednostkach pływających, gdy na ich pokładzie przebywa osoba, której przysługuje odpowiedni znak.

 Osobny artykuł: Mundury Marynarki Wojennej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zniesiona 1 stycznia 2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1636).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dariusz Nawrot. „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, s. 208. Akademia Marynarki Wojennej. 
 2. a b Dariusz Nawrot. Historia Korpusu Oficerskiego Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, Post Scriptum. „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2011. Akademia Marynarki Wojennej. 
 3. MON: Historia MW, PRL.
 4. a b PLP: Degradacja MW.
 5. „Głos Szczeciński” – 30 listopada 2016, 1 grudnia 2016.
 6. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dziennik Ustaw z 2013 roku poz. 852) (pol.). 2013. [dostęp 2014-01-22].
 7. a b c d Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej. Marynarka Wojenna. s. 7. [dostęp 2012-10-21].
 8. a b Oliver Hazard Perry (pol.). mw.mil.pl. [dostęp 2012-05-29].
 9. ORP Kaszub (pol.). mw.mil.pl. [dostęp 2012-05-29].
 10. Uroczystość pierwszego podniesienia bandery na ORP Ślązak, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2019-11-28] (pol.).
 11. a b c Małe okręty rakietowe typu ORKAN (pol.). mw.mil.pl. [dostęp 2012-05-29]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 12. a b PZL M28B Bryza w Wojsku Polskim, Gdzie zaczyna się wojsko…, 8 października 2010 [dostęp 2019-12-09] (pol.).
 13. Samolot monitoringu ekologicznego An-28E (pol.). Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. [dostęp 2017-05-04].
 14. a b Samolot patrolowo-rozpoznawczy An-28B1R (pol.). Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. [dostęp 2017-05-04].
 15. Samolot transportowy An-28TD (pol.). Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. [dostęp 2017-05-04].
 16. Łukasz Pacholski: SH-2G – polskie modyfikacje. dziennikzbrojny.pl, 2011-11-13.
 17. Mi-2 Marynarka Wojenna | [dostęp 2019-12-11] (pol.).
 18. Śmiglowiec transportowy Mi-2, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2019-12-11] (pol.).
 19. a b Szachownice i kotwice - BLMW na ratunek - Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2019-12-11].
 20. Wydłużono resurs ratowniczego Mi-14. Prace na śmigłowcach ZOP - Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2019-12-11].
 21. Śmigłowiec poszukiwawczo - ratowniczy Mi-14PŁ/R, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2019-12-11] (pol.).
 22. 4 śmigłowce AW101 dla Marynarki Wojennej za 1,65 mld zł – umowa podpisana - Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2020-02-01].
 23. Modernizacja Sokołów, www.polska-zbrojna.pl [dostęp 2020-02-25].
 24. a b c d e f Dywizjony Przeciwlotnicze - Jednostki brzegowe - 100 lat Marynarki Wojennej, 100latmw.wp.mil.pl [dostęp 2019-10-25].
 25. Następcy armat S-60, polska-zbrojna.pl [dostęp 2018-05-29].
 26. Morska Jednostka Rakietowa - Magnum-x, www.magnum-x.pl [dostęp 2019-10-25].
 27. Morska Jednostka Rakietowa - Magnum-x, www.magnum-x.pl [dostęp 2019-11-20].
 28. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy gotowy do działań - Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2019-11-20].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]