Obwodnica Olsztyna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Data otwarcia 1 lipca 2019
Proj. długość 34,6 km
Zbudowano 24,7 km
Gminy m. Olsztyn,
Gietrzwałd,
Stawiguda,
Purda,
Barczewo,
Dywity

Obwodnica Olsztyna – dwujezdniowa trasa umożliwiająca obejście Olsztyna w ciągu dróg krajowych numer: 16, 51 i 53. Przebiega przez tereny miasta oraz sąsiednie gminy: Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Barczewo i Dywity.

Obwodnica ma na celu:

  • przejęcie ruchu tranzytowego (krajowego i międzynarodowego) prowadzonego przez miasto Olsztyn
  • poprawę dostępności transportowej do terenów przemysłowo-składowych miasta
  • poprawę warunków dojazdu do Olsztyna z przyległych osiedli mieszkaniowych (jedno i wielorodzinnych), a także sąsiednich gmin

Przebieg[edytuj | edytuj kod]

odcinek długość oznaczenie klasa przebieg
odcinek I – zachodni
(obwodnica południowa)
10 km 16 GP od węzła Olsztyn Zachód (Kudypy) do węzła Olsztyn Południe włącznie, umożliwi połączenie tras drogi krajowej nr 16 w kierunku Ostródy i drogi ekspresowej S51 w kierunku Olsztynka z ominięciem Olsztyna
odcinek II – południowo-wschodni
(obwodnica południowa)
14,7 km S51 S od węzła Olsztyn Południe, przez węzeł Pieczewo do węzła Olsztyn Wschód (Klebark Mały) (pierwotnie 1,9 km dalej do węzła Wójtowo), umożliwi połączenie tras drogi ekspresowej S51 w kierunku Olsztynka, drogi krajowej nr 53 w kierunku Szczytna i drogi krajowej nr 16 w kierunku Mrągowa z ominięciem Olsztyna
odcinek III – północno-wschodni
(obwodnica północno-wschodnia)
9,9 km 51 ? umożliwi połączenie drogi krajowej nr 16 w kierunku Mrągowa i drogi krajowej nr 51 w kierunku Bezled z ominięciem Olsztyna i Dywit

Odcinki obwodnicy pomiędzy ww. trasami określane są w różnych opracowaniach jako:

  • obwodnica zachodnia, obwodnica południowa, obwodnica wschodnia
  • fragment południowy, fragment wschodni, fragment północny
  • obwodnica południowa (odcinek zachodni, odcinek południowo-wschodni), obwodnica północno-wschodnia (odcinek północno-wschodni)

Według początkowych koncepcji cała obwodnica miała tworzyć trasę o długości 36,5 km. W związku z uchyleniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy północno-wschodniej wprowadzono rozwiązania zamienne w ramach których na odcinku II zrezygnowano m.in. z budowy węzła Wójtowo i zakończenie opracowania za węzłem Olsztyn Wschód (skrócenie odcinka o 1,9 km)[1].

Odcinki istniejące[edytuj | edytuj kod]

Część obwodnicy południowej (10 km) w ciągu drogi krajowej nr 16 – umowę na budowę odcinka podpisano 18 sierpnia 2015 z konsorcjum firm INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia oraz MOST Sp. z o.o. z Sopotu. Konsorcjum wybuduje drogę za 387,5 mln zł w terminie 28 miesięcy bez wliczania okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca[2]. 6 grudnia 2018 roku oddano ten odcinek do ruchu[3].

Odcinek obwodnicy południowej o długości 14,7 km w ciągu drogi ekspresowej S51. 22 marca 2016 r. została podpisana umowa na realizację odcinka w systemie „Projektuj i buduj” z firmą Budimex SA. Wartość kontraktu wynosi 913 mln zł, a termin wykonania to 28 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca)[4]. 20 grudnia 2018 roku oddano do użytku pierwszy fragment obwodnicy o długości ok. 3 km od Wójtowa do węzła Olsztyn Wschód[5]. Południowa obwodnica Olsztyna została oddana do użytku 1 lipca 2019 roku o godzinie 14:00[6][7].


Odcinki planowane lub w przygotowaniu[edytuj | edytuj kod]

  • cz. obwodnicy północno-wschodniej (11,1 km) w ciągu drogi krajowej nr 51[8][9]

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

Lata Wydarzenie
1999 Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego (WMBPP) planuje przystąpienie do wyznaczenia korytarza komunikacyjnego
2000 porozumienie sześciu zainteresowanych gmin w sprawie współpracy planistycznej, gwarantującej przebieg przyszłej obwodnicy
2000 opracowanie przez WMBPP „Wstępnej koncepcji obejścia Miasta Olsztyna na ciągu dróg krajowych Nr 16 i Nr 51"
2000 aktualizacja studium komunikacyjnego Miasta Olsztyna
2001 uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem obwodnicy oraz jednoczesne, równoległe podobne działania w gminach ościennych – wyjątek reprezentuje Gmina Dywity sabotująca wspólne ustalenia
2001 rozpoczęcie działań Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mających na celu wpisanie obwodnicy do Strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego województwa
2004 Wykonanie przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku na zlecenie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego „Analizy warunków dla realizacji projektu obwodnicy Olsztyna” w ramach programu Łuk Południowego Bałtyku
2004 wpisanie budowy obwodnicy do programów rządowych
2005 przygotowanie przez GDDKiA SIWZ i rozpisanie przetargu na wykonanie projektu obwodnicy
2005 podpisanie porozumienia między GDDKiA, a Prezydentem Miasta Olsztyna w sprawie współfinansowania projektu obwodnicy
2006 wprowadzenie projektu budowy obwodnicy (północno-wschodniej) na listę indykatywną Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
2006-2007 projektowanie przez GDDKiA wielowariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy, uzgodnienia i konsultacje społeczne
2007 zaakceptowanie przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA zaproponowany przez olsztyński oddział GDDKiA przebieg obwodnicy Olsztyna
2007 wprowadzenie projektu budowy obwodnicy na listę rezerwową Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
2007 przyjęcie uchwałą Rady Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012, w ramach którego planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 16 wraz z budową obwodnicy Olsztyna
2009 wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla części południowej obwodnicy
2010 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla części północno-wschodniej
2010 uchwalenie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna” przyjmującego obwodnicę jako element podstawowy układu komunikacyjnego miasta w realnej perspektywie jej wykonania
2010 odmowa Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu w sprawie przydziału środków na częściowe finansowanie, zapewniające kontynuację projektu, budowy obwodnicy
2011 zakończenie przez GDDKiA projektu budowlanego południowej części obwodnicy
2011 przyjęcie uchwałą Rady Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 z pominięciem budowy obwodnicy Olsztyna na liście podstawowej
2011 odmowa Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu w sprawie przydziału środków na częściowe finansowanie, zapewniające kontynuację projektu, budowy obwodnicy
2012 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową dla północno-wschodniej obwodnicy Olsztyn[10]
2012 odmowa Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu w sprawie przydziału środków na częściowe finansowanie, zapewniające kontynuację projektu, budowy obwodnicy
2013 uzyskanie przez GDDKiA zgody na złożenie do wojewody warmińsko-mazurskiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy południowej
2013 ogłoszenie przez GDDKiA przetargów ograniczonych na budowę 24,7 km obwodnicy (południowej) w ciągu drogi krajowej nr 16:
2014 Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA Oddział w Olsztynie przyjął, a Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził dokumentację projektową na budowę obwodnicy Olsztyna do realizacji w dwóch zadaniach – koncepcję rozwiązań zamiennych polegających m.in. na podwyższeniu klasy technicznej części obwodnicy Olsztyna na odcinku Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód do drogi ekspresowej S51[11]
2015 podpisanie umowy na budowę pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna (Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe) w ciągu drogi krajowej nr 16[2]
2015 spotkanie Prezydenta Olsztyna ze starostą olsztyńskim, burmistrzem Barczewa i wójtami okolicznych gmin w celu zawarcia porozumienia w sprawie nowego projektu północnej obwodnicy miasta z uwzględnieniem objazdu zarówno od wschodniej, jak i zachodniej strony Olsztyna[9]
2019 otwarcie 1 lipca 2019 o godzinie 14:00[12]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]