Prezydium Sejmu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

Do funkcji Prezydium Sejmu należą:

  • ustalanie planu pracy Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów
  • przygotowywanie wykładni Regulaminu Izby, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
  • ustalanie zasad doradztwa naukowego i ekspertyz
  • zajmowanie się kwestiami prawnymi posłów
  • przekazywanie poszczególnym komisjom sejmowym odpowiednich spraw do rozpatrzenia
  • opiniowanie spraw wniesionych przez Marszałka Sejmu.

Liczba wicemarszałków nie jest z góry określona, zwyczajowo ilość wicemarszałków odpowiada liczbie partii politycznych (każda partia ma jednego wicemarszałka).

III Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

  • Marszałek Sejmu
  • Wicemarszałkowie Sejmu

Polska powojenna i PRL[edytuj | edytuj kod]

II Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Joachim Brudziński zrezygnował z funkcji wicemarszałka Sejmu 9 stycznia 2018. Regulamin Sejmu właściwie nie przewiduje takiej czynności. Wicemarszałek normalnie pełni swoją funkcję do końca kadencji Sejmu albo może zostać odwołany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiego głosowania nad odwołaniem nie było.